Bracciale d'Ambra

Da Bamboomt2Wiki.

{{Bracciali+/Layout

|Bild= Braccialedambra

|Level= 74

|Herkunft= Forziere della Torre, tutti i mostri della Doyyumhwaji 2

|Klassen= Guerriero, Ninja, Shamano, Sura

|Sonstiges=

|Bonus1=+2% |Bonus2=- |Bonus3=- |Bonus12=+2% |Bonus22=- |Bonus32=- |Bonus13=+2% |Bonus23=- |Bonus33=-

|EG1= VelAtk

|EG2= Forte Vs. Mezzuomini

|EG3= Resistenza Danni Abilità

|EG1-0= +5%

|EG2-0= +2%

|EG3-0= +3%

|Kosten1= 25.000 Yang

|EG1-1= +7%

|EG2-1= +4%

|EG3-1= +5%

|Kosten2= 50.000 Yang

|EG1-2= +9%

|EG2-2= +6%

|EG3-2= +8%

|Kosten3= 80.000 Yang

|EG1-3= +10%

|EG2-3= +8%

|EG3-3= +10%

|Kosten4= 100.000 Yang

|EG1-4= +11%

|EG2-4= +10%

|EG3-4= +12%

|Kosten5= 200.000 Yang

|EG1-5= +13%

|EG2-5= +13%

|EG3-5= +14%

|Kosten6= 350.000 Yang

|EG1-6= +15%

|EG2-6= +15%

|EG3-6= +16%

|Kosten7= 500.000 Yang

|EG1-7= +17%

|EG2-7= +18%

|EG3-7= +18%

|Kosten8= 1.000.000 Yang

|EG1-8= +21%

|EG2-8= +21%

|EG3-8= +21%

|Kosten9= 2.000.000 Yang

|EG1-9= +25%

|EG2-9= +25%

|EG3-9= +25% }}